Záruční a reklamační podmínky

  • 1. Na prodávané zboží se vztahuje stanovená exspirační doba uvedená na balení produktu.
    2. Záruka na zboží se vztahuje na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem zjištěny při dodávce zboží.
    3. Záruka na zboží se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním a držením zboží způsobené kupujícím.
    4. Kupující vyrozumí o reklamaci zboží prodávajícího ihned po zjištění chyby e-mailem nebo doporučeným dopisem. Reklamované zboží zašle na adresu prodávajícího spolu se stručným popisem chyby jako balík, případně prostřednictvím kurýrní služby. Dopravní náklady nese kupující.
    5. Prodávající, po posouzení výrobcem rozhodne o oprávněnosti reklamace v zákonné lehotedo 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.